Utveckla inre styrka för utmanande tider

Stort tack till Camilla på Rickstrand & Co som gjorde det möjligt att genomföra tre webbsändningar.

Samtliga avsnitt finns tillgängliga på Youtube

 

Bra mindset för svåra situationer

Vi är inne i en utmanande tid där det är lätt att agera irrationellt och svårt att fatta kloka beslut. Det som händer kan vi ha svårt att relatera till.  Därför genomför jag och min samarbetspartner (Daniel Ekholm) tre webinar med start 16:e april  där syftet är att ge dig ”mentala verktyg” och förhållningssätt för hur du kan hantera den situation vi befinner oss i.