Referenser

Så säger kunderna

Furhoffs

”Furhoffs rostfria är inne i en stark tillväxtfas, som kräver ett förändrat sätt att leda verksamheten samt en tydligare målnedbrytning ner på individnivå. Convinto utbildar vår ledningsgrupp genom att fram en strategisk utvecklingsplan. Stämningen på våra möten präglas av kreativitet och förändringsbenägenheten är stor i vår grupp.”
– Björn Furhoff, VD

Rotage

”Vårt arbete med Convinto har varit utvecklande och stimulerande och en viktig kugge i vårt framtida lagbygge. Convinto har gett mig som ledare utvecklad kompetens i att vara en coachande ledare som bland annat gett vår försäljningsorganisation mer öppenhet i våra dialoger och bättre samsyn och samarbete. Vi fokuserar nu gemensamt på glädjande, engagerande delar i vår vardag som skapar stimulans.”
- Bo Hansson, säljchef

Thelin Data

"Thelin Data AB är ett företag med över 25 år i IT-branschen. IT-branschen är just nu inne i ett av sina största trendskiften någonsin, transformeringen till molnet. Convinto har hjälpt oss på Thelin Data att strukturera vårt arbete och vår organisation i denna stora förändringsfas som vi är inne i. Convintos hjälp har varit ovärderlig för oss i att leda oss i rätt riktning."
– Henrik Garpenrud, VD

MTG IT

”Att samarbeta med Convinto har stärkt vår verksamhet på flera plan. Med Convintos utbildningarna och stöd har vi utvecklat vårt samarbete såväl inom vår organisation som med våra kunder. Jag uppfattar Convinto som mycket professionella, kompententa och inspirerande inom utvecklingen av organisationer, team och medarbetare.”
- Stefan Rydbjer, Drift- och supportchef, MTG IT

Göliska IT

”Convinto har med sin kunskap och erfarenhet kring organisationsutveckling gett oss på Göliska IT verktyg och inspiration till att utveckla vår verksamhet internt och i dialogen med våra kunder. Convinto hjälper oss att nå våra mål med nöjda kunder och en växande verksamhet.”
– Anders Thörn, VD

Sundlings

”Det sitter i väggarna” är ett klassiskt uttryck, kanske särskilt i ett familjeföretag där flera medarbetare har jobbat under lång tid. I takt med att Sundlings har växt, kollegorna har blivit fler och vi genomgått ett generationsskifte så har vi valt att lägga stort fokus på hur vi kan definiera, kommunicera och bevara Sundlings kultur. Thomas har varit ett viktigt bollplank i utvecklingen av vår värdegrund och en stöttande facilitator. Större organisation ställer större krav på välfungerande team och bra ledare. Tillsammans med Thomas har vi skapat en ledarplattform och ett ledarforum där vi löpande utbildar och tränar våra ledare i coachande ledarskap både i grupp och på personlig nivå. Vi är glada över samarbetet med Thomas, han jobbar nära oss som kund, har en förmåga att sätta sig in i våra utmaningar, inspirerar och får hela gruppen att engagerat jobba tillsammans. Med hjälp av Thomas har vi på Sundlings tagit ett kliv i hur vi jobbar som företag och organisation och skapat en ännu starkare bas att fortsätta vår utvecklingsresa ifrån.
- Emma Sundling Bustad

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu