Skapa en vinnarkultur i ditt team

Ibland kanske du får höra att det sitter i väggarna. När man frågar vad det är som sitter i väggarna är det ingen som kan förklara det. Kulturen sitter inte i väggarna i en organisation, den finns inuti oss själva. Kultur skapas och sprids genom de värderingar vi dagligen utstrålar. Kultur skapas utifrån vad vi säger och vad vi gör.  Våra handlingar. Kultur är de känslor som uppstår som ett resultat av våra handlingar. Väljer vi att fokusera på det som fungerar och går bra, kommer det att påverka vår kultur i en riktning... eller väljer vi att fokusera tvärtom. Att skapa en bra organisationskultur tar lång tid, men att rasera densamma kan gå fort.

För att inte tala om hur viktig kulturbärarna” är för en organisation. Kulturbärare kan vara skillnaden mellan att vara medioker till att ha en vinnarkultur. De som har störst inverkan på kulturen är ledarna - såväl de formella som de informella.

Så kan Convinto hjälpa dig

Convinto kan hjälpa dig och din organisation att skapa en stark och enad organisationskultur med en målsättningen att få inspirerade, ambitiösa och glada medarbetare. Tänk på, att vi vill alla tillhöra och bidra till någonting. Något bra kanske till och med något extraordinärt. Att vi vill alla fylla en roll, tjäna ett syfte. Om vi kan passa in i en "kulturell ram" som vi verkligen accepterar, är vi redo att gå in med full kraft.

Convinto hjälper dig att identifiera, utveckla och implementera din önskade kultur genom intervjuer, enkäter, workshops och ledarträning. Baserat på en dialog med dig om din ambition, ger vi dig stödet som utvecklar din vinnarkultur.

Den lärande organisationen

I dagens globala konkurrens är morgondagens vinnare de som har en lärande kultur. Hur ser det ut i din organisation? Vilka konkurrensfördelar skulle en lärande organisation bidra med hos dig?

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu