15 juni, 2017

Har du tid att leda?

Många ledare har idag svårt att få tiden att räcka till. Det är alltför vanligt att en ledare är involverad i för många projekt och för många uppgifter. Jag träffar ideligen ledare som tycker sig ha för många operativa uppgifter på detaljnivå och som tar mycket tid och kraft.

Undersökningar visar att ledare idag lägger ca 60–70 % av sin arbetstid på arbetsuppgifter, som inte handlar om att leda verksamheten – skriva rapporter, medverka på möten som inte alltid är tillräckligt förberedda mm. Sammantaget innebär det att ledaren inte har tillräckligt med tid för att coacha och leda sin avdelning och sina medarbetare. Dessutom är det vanligt att ledaren ofta prioriterar ned sin egen utveckling i form av utbildning eller motsvarande.

I förlängningen medför det att ledaren inte riktigt känner sina medarbetare och sin avdelning tillräckligt väl för att kunna utmana och coacha dem. Jag hör alltsomoftast ledare säga ”personalen är vår viktigaste resurs”. Trots det har de kanske endast ett enda utvecklingssamtal med sina medarbetare under ett helt år. I min värld, handlar bra ledarskap om att få andra människor att växa och utvecklas, något som kräver tid, fokus och kompetens. Tänk dig att ekonomichefen endast skulle ha ett eller två tillfällen per år då denne gick igenom den ekonomiska situationen. Vilken VD eller högsta chef skulle känna sig bekväm med det?
För mig är ledarens primära uppgift att leda och utveckla medarbetarna, eftersom de är verksamheten. Allt annat som ledaren hinner med är bara bonus.

För att det skall ske en förändring behöver ledare bli duktigare på att äga och förvalta sin tid. Här finns det flera olika sätt att börja utveckla både sin inställning och sitt arbetssätt. Exempelvis genom att träna och utveckla sin förmåga att se till helheten och inte fastna i för mycket detaljer. Dessutom kan jag uppleva att lite väl många organisationer fortfarande lever kvar i synsättet ”att chefen skall kunna och göra allt”. I min värld har en duktig ledare insikt och vetskap om mycket, men inte detalj- och expertkunskapen.

Under de senaste tio åren har det även kommit fram nya forskningsrön kring hur vi kan leda utifrån våra naturliga och biologiska förutsättningar. I takt med att hjärnforskningen börjat använda magnetkameror för att skanna och läsa av hur vår hjärna fungerar då vi fattar beslut, lagrar minnen, hämtar minnen mm har en ny genre inom ledarskapet vuxit fram – Neuroledarskap.
Man kan säga att Neuroledarskap beskriver hur kunskaper om hjärnan kan hjälpa ledare att förstå hur de kan utveckla samspel, motivation och effektivitet. Den senaste forskningen visar faktiskt vad som är lämpligt och olämpligt inom ledarskap.

Exempelvis vad som krävs för att få mer samspel inom en arbetsgrupp. Forskarna kan idag konstatera att människan är mer socialt betingad än vad vi tidigare känt till. Att uppleva ett socialt hot, t ex att du inte får tillräckligt med information kring en förändring på din arbetsplats, kan försätta din hjärna i samma läge som om du vore utan mat och vatten. Detta innebär att hjärnan stänger ned de analytiska- och kreativa systemen och du får inte tillgång till den potential som du besitter. Inom Neuroledarskap växer många nya modeller och verktyg fram, som hjälper ledare att leda på ett naturligt sätt. Modeller som hjälper ledare att förklara vad man kan göra för att försätta hjärnan i belöningsläge, istället för hotläge. Dessutom behöver en ledare ha insikten och förmågan om att kunna leda sig själv. Bra självledarskap handlar bl a om att kunna försätta sig i ett optimalt prestationstillstånd. Framgång når du genom bra prestationer och kloka beslut, som är en direkt återspegling av hur du känner dig.

 

"En bra ledare har utveckling som en naturlig del i sin respektive medarbetares vardag."

 

I min värld är en bra ledare en ledare som känner sin verksamhet och medarbetarna väl, dvs deras styrkor och utvecklingsbehov. En bra ledare har utveckling som en naturlig del i sin respektive medarbetares vardag. Ledare jobbar medvetet med att inte vara behövd i verksamheten och samtidigt som ledaren alltid strävar efter att vara nyttig för alla. En bra ledare ägnar tid åt att reflektera över sig själv, medarbetarna och verksamheten. Ledaren har normal arbetstid, och behöver sällan ägna massor av övertid eller brandkårsutryckningar.

Jag inser och förstår att för många kan det låta som en utopi och svårt att uppnå. Men om du inte strävar åt det hållet och sätter upp mål kring din utveckling som ledare blir det svårt att komma framåt. Att utvecklas handlar bl a om att våga tänka nytt. Ett sätt är att dra nytta av våra biologiska förutsättningar.
De ledare som lär sig vad hjärnan behöver för att leverera på topp kommer att få ett försprång gentemot konkurrenterna. Det här är bara början på en spännande utveckling.


Denna artikel har även publicerats i tidningen Äntligen Företag. Artikeln i Äntligen Företag hittar du här

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu