11 december, 2015

Ny metod gav kommunen helt andra resultat

Kommunen, som årligen genomför en hel del stora och små projekt, insåg att de var tvungna att göra något för att utveckla sitt sätt att bedriva projekt. De ville använda en metod som tydligt medför beskrivning av vilka effekter som projekten kan leda till och hur vägen för att realisera kan se ut. En metod där användaren och intressenterna involveras tidigt bl a genom att skapa visuella kartor och modeller av framtiden.
Då krav på effektivitet och samspel, i de alltmer komplexa projekten, kontinuerligt ökar var det dags att tänka i nya banor.
Med hjälp av metoden Benefit Realisation Management (Nyttorealisering) har Convinto hjälpt kommunen att skapa helt nya förutsättningar för att lyckas i sina förändringsprojekt.

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu