8 januari, 2018

Det handlar inte hur du har det, utan hur du tar det...

Har du lagt märke till att människor kan uppfatta att vi är dåliga eller svaga på något bara för att man gör en förändring? Om t ex en organisation bestämmer sig för att göra en förändring i sin ordermottagning, så kan det finnas medarbetare som uppfattar att så som de jobbade tidigare var dåligt. Varför har vissa organisationer, en tendens att först när det gått dåligt göra någonting åt det… även om man kände till vad som borde göras innan? …eller varför finns det människor som tror att man är en dålig golfspelare när man får golflektioner i julklapp?

Tänk om du kunde ändra synsätt och inställning till att se ett problem eller en utmaning som början på något, istället för att det är slutet på något… Tänk om du kunde se problem som ingredienser till kreativitet? Tänk om det går att träna upp sin attityd till saker?

Din attityd eller ditt mindset har en stor inverkan på hur bra du kommer att lyckas i livet. Hur du ser på livet. Hur du tolkar det som händer dig och det som händer runt omkring dig. För det är ju trots allt så att när någonting händer kan du alltid välja hur du kommer att tolka det. Även om du inte alltid uppfattar det, så gör du ett val hur du tolkar det som händer.

Det som vissa tolkar som ett misslyckande, som de sedan låter hindra dem att försöka igen eller jobba vidare med, ser andra som en erfarenhet eller som feedback över vad som inte fungerar.

 

Om en person med lärande mindset stöter på ett problem säger denne ”Jag har inte lärt mig detta, än…”

 

Stanfordforskaren Carol Dweck som forskar på "utvecklande tankesätt" delar in vårt mindset i två typer – ett låst (statiskt) eller lärande (dynamiskt) mindset.

Personer med ett låst mindset upplever att de har en viss mängd av sina personliga egenskaper och dessa går inte att utveckla. En person med ett låst mindset tror t ex att ”man föds till ledare”, dvs det går inte att träna sig till att bli en ledare. Ett låst mindset leder ofta till att man blir angelägen om att visa sina egenskaper och dölja sina brister. Dessa personer kan uppleva att ”livet är en ständig tävlan”.

En person som har ett lärande mindset upplever att man kan utveckla sina egenskaper, dvs att det finns ett utrymme till förbättring. Om en person med lärande mindset stöter på ett problem säger denne ”Jag har inte lärt mig detta, än…”. Dessa personer är benägna att ha en större nyfikenhet och vilja som leder till en önskan om att lära.

Kan jag upptäcka mitt underliggande mindset?

I vilka av dessa påståenden håller du med om?
Låst mindset: Se smart ut till varje pris!
Lärande mindset: Lär dig till varje pris!

Låst mindset: Hårt arbete kastar skugga över din talang – det ska komma naturligt
Lärande mindset: Hårt arbete gör dig smartare

Låst mindset: Misslyckanden sopar man under mattan så att andra inte tror att jag är obegåvad
Lärande mindset: Att misslyckas är en del av lärandet – konfrontera svagheterna!

Allt fler organisationer och chefer har insett styrka i ett coachande och utvecklande förhållningssätt. Ett ledarskap som får människor att växa. Här kan ett låst mindset vara en utmaning, eftersom man i vår kultur har en benägenhet att hylla talang, att vara smart och expert. En talang är en talang - något man föds till. Den som är smart är inte dum. En expert kan sitt område bäst och är den som ger svaren - inte frågorna. Men det är just denna hyllningssång som kan alltså vara den lärande organisationens problem. Det är fortfarande ganska vanligt att jag möter organisationer där man förväntar sig att chefen skall kunna allt och känna till allt. Att som chef ställa en fråga innebär att man riskerar att uppfattas som osmart eller okunnig. I förlängningen kan det leda till att chefen till slut inte vågar ställa frågor när denne inte vet. Ett förekommande mönster i en sådan organisation är att medarbetare ifrågasätter ledaren som försöker tillämpa ett coachande förhållningssätt: "Vi vet att du kan. Varför säger du det inte direkt?"

Hur kan vi utveckla ett lärande mindset i vår organisation?

I min värld handlar det om att vara en förebild och prata om ditt eget växande och hur du lär dig genom att prova dig fram. Det är helt ok att göra misstag, det är helt ok att påpeka dem, det är helt ok att erkänna att allt inte blev perfekt. Svagheter innehåller potential till framgång. Som ledare är det viktigt att bekräfta och berömma lärandet. Formulera om syftet med vad ni gör från att ”vara bra på” till att ”bli bättre på”.

…och hur kan jag träna på hur jag tar det?

  • Träna på att vara uppmärksam då du själv hamnar i ett låst tankesätt – t ex om du blir avundsjuk för att någon kompis eller kollega behärskar något du vill kunna. Träna på att ersätta dina tankar med att istället efterlikna den personens egenskaper och lära dig mer.
  • Träna på att ge beröm på prestationen till dina kollegor eller dina vänner
  • Träna på att utmana dig själv ofta, t ex genom att genomföra svårare uppgifterän du behärskar och reflektera på om du hamnar i ett låst eller lärande tankesätt.
  • Träna på att hantera motgångar. Det är när vi kämpar och anstränger oss som vi utvecklas.
  • Träna på att leka. Det är vanligt att vi slutar leka när vi är 12-13 år och går in i vuxenlivet. Det är nyttigt att leka för att inte vi skall fastna att vi är våra tankar.

Denna artikel har även publicerats i tidningen Äntligen Företag. Artikeln i Äntligen Företag hittar du här

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu