5 september, 2018

Finns det vinnarkulturer i näringslivet?

Vad är det som gör att vissa företag lyckas år efter år? Att de gör bra resultat oavsett konjunkturcykel där medarbetarna både mår och presterar bra. Kan det vara så att dessa företag har det som inom idrotten kallas för en vinnarkultur?

I organisationer och runt omkring i idrottsvärlden hör man ofta att “Det finns en vinnarkultur” eller att “Det sitter i väggarna”. När jag frågar vad det är som sitter i väggarna är det sällan någon som kan förklara det…
Om vi börjar med ordet kultur, så kommer det från latinets cultura som betyder ungefär 'odling', 'bearbetning' och 'bildning'. Om vi ser det ur ett vidare perspektiv och ser på kultur i ett samhällsperspektiv. Då används ordet kultur för att beskriva hur en folkgrupp lever, med allt vad det innebär, så som seder, traditioner, lagar och regler. Kultur kallas ibland för ”levnadssättet hos ett helt samhälle”. Något förenklat kan man säga att en vinnarkultur hos grupp av människor, t ex i en idrottsförening eller i en organisation, är deras goda vanor, den gemensamma värdegrunden och traditionerna som gör att de vinner oftare än de förlorar.

Lite nyfiket kan man undra hur skapas då en vinnarkultur? Företag måste tjäna pengar för att överleva, för att tjäna pengar måste företaget skapa ett värde för dess kunder, detta för att kunderna i slutändan ska vara villiga att betala för företagets produkter eller tjänster. Visst låter det enkelt?
Med andra ord behöver vi som organisation präglas av en kultur där våra prestationer, vanor och vår gemensamma värdegrund skapar värde för kunden.
Hur gör man det och vad är det som påverkar kulturen?

Om vi först vill få en uppfattning över hur det ser ut på arbetsplatser i dagens Sverige blir jag lite lätt oroad då jag läser Gallups engagemangsundersökning, som visar att endast en femtedel (20 %) av svenskarna är engagerade i sitt arbete. Dessutom ökar stress på arbetet och sjukskrivningar blir allt vanligare. Alla vet att ett företag som har omotiverade medarbetare kommer sakta att dö. På kort sikt kan det kanske fungera, men i slutändan kommer kunderna hitta andra alternativ och lämna.

Tillbaka till frågan kring vad som påverkar kulturen i ett företag. En av de största faktorerna är ledarskapet. Ett exempel på en ledare som skapat en vinnarkultur i sommar är fotbollslandslagets Janne Andersson under fotbolls-VM i Ryssland. Han bygger sitt ledarskap på några principer som starkt bidrar till den vinnarkultur som fick oss svenskar att gå man ur huse för att se matcherna

  • Alla måste veta sin roll, vilket ställer krav på ordning och reda med tydliga beslut
  • Att det finns olikheter i ledarteamet som kompletterar varandra. När Janne blev förbundskapten bytte han ut halva ledarstaben för att få in fler oliktänkande i teamet
  • Fokus på samlingarna (möten). Som förbundskapten har du endast några få dagar att forma laget, bygga teamanda och hitta ett gemensamt mål att jobba mot.

Apropå team- eller laganda så är även det en av de faktorerna, som har en stor inverkan på kulturen. En stark laganda bygger på att vi förankrar normer för beteende och skapar en gemensam värdegrund, dvs vad som är viktigt för oss. Vad det gäller fotbollslandslaget så är kanske den enskilt starkaste faktorn, efter att Zlatan lämnat landslaget, den starka lagandan.

 

Kan man skapa en vinnarkultur?

 

Skapa en bra laganda gör vi då alla känner till helheten och varandra. ”Bengan” Johansson, legendarisk förbundskapten för handbollslandslaget under 1988–2004, var kanske en av de mest kända idrottsledare som insåg och anammade detta. I samband med landslagsträningar och cuper hade ”Bengan” mängder med aktiviteter vid sidan om handbollen så att spelarna skulle bli bekanta med varandra och lära känna varandras styrkor och svagheter. Idag har denna typ av aktiviteter blivit allt mer förekommande hos många idrottsledare. Motsvarande inom näringslivet är att man t ex genomför en kick-off med olika aktiviteter i samband med uppstart av nytt verksamhetsår eller ett nytt projekt.

 

"ett företag med en bra kultur, som man för vidare till alla anställda kommer att fortsätta vinna även om man förlorar bra medarbetare, eftersom man har förmågan att skapa nya bra medarbetare genom sin företagskultur."

 

Då kanske du undrar hur sprids en kultur? Kulturen sprids genom vad vi gör och vad vi säger. I din hjärna finns något som kallas spegelneuroner, vilka hjälper dig att härma eller spegla andras beteende. Exempelvis innebär det att om det finns en person på din arbetsplats, som har ett visst beteende som du uppskattar eller skulle vilja ha, finns det en möjlighet att du kommer att härma dennes beteende. Många gånger är det vårt undermedvetna som styr vad vi väljer att härma, dvs vi kanske gör det utan att tänka på det. Personer som flera ser upp till blir då det man kallar för organisationens kulturbärare.

Det kan innebära att ett företag med en bra kultur, som man för vidare till alla anställda kommer att fortsätta vinna även om man förlorar bra medarbetare, eftersom man har förmågan att skapa nya bra medarbetare genom sin företagskultur. Om vi dessutom är bra på att följa det vi säger att vi skall göra (”Walk the talk”), så bidrar det till en än starkare kultur.

För mig handlar en vinnarkultur i näringslivet om att ha en stark drivkraft och vilja att utveckla sin fulla potential och med det nå sina drömmar och mål. Att alla i teamet vet vilka vi är och vad vi står för och därigenom tillsammans ökar engagemanget och med goda prestationer som resultat.

Att skapa en vinnarkultur handlar inte bara om individuell skicklighet. Det handlar lika mycket om hur gruppen är, att man är medveten om att man måste skapa goda vanor varje dag och att man vågar ställa krav på sig själv och varandra. Du får inte acceptera en dålig träning eller ett dåligt möte, det är viktigt att skapa goda vanor som alla i rummet tror på.

Om du vill utforska kulturen på din arbetsplats kan du fundera över vilka inslag i din vardag som begränsar dig eller er utveckling. Var modig, ställ frågor och var nyfiken på dessa områden och be gärna dina kollegor beskriva varför ni gör på ett visst sätt? Vad leder vårt beteende till och vill vi ha konsekvenserna?


Denna artikel har även publicerats i tidningen Äntligen Företag. Artikeln i Äntligen Företag hittar du här

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu