11 oktober, 2017

Har du hittat fjärrkontrollen?

Vilket tillstånd behöver du vara i för att du skall prestera på topp? Vet du hur du skall göra för att byta tillstånd om du behöver det? Är det tydligt för dig vad som får dig att må bra och vad som gör att du känner meningsfullhet i livet?

En del människor har en tendens att agera, som om de har förlorat eller kanske aldrig hittat sin förmåga att leda sig själva. Ungefär som att de har lämnat bort eller slarvat bort fjärrkontrollen till sitt liv. De låter sig styras av yttre händelser, som t ex väder och vind, istället för att själv ”hålla i rodret”. När vi tillåter oss att påverkas för mycket av yttre händelser löper vi en större risk att hamna i svaga och energilösa tillstånd, som ofta kan få en negativ inverkan på de prestationer vi utför och därmed på de resultat vi uppnår. I min värld finns det ett samband mellan vilket tillstånd du är i och hur du agerar för att skapa bra resultat. ”Formeln” för blir då: Tillstånd è Agera è Resultat.

Förenklat skulle man kunna säga att tillstånd är summan av alla tankar och känslor vi har inom oss. Hur gör du då för att ändra tillstånd? Det kan ju vara ganska bra att behärska den förmågan då vi vet att tillståndet har en så stor inverkan på oss. Det finns två sätt att byta eller bryta ett tillstånd 1) genom att skapa en bra tanke, t ex tänka på något som gör mig glad eller 2) göra något med kroppen, t ex ställa mig upp och sträcka på mig eller ta en promenad.

När du har en bra förmåga att hantera dina tillstånd har du skapat bra förutsättningar för att ”att må bra för att gå bra”. I min värld är tillståndskontroll en av de viktigaste delarna till ett bra självledarskap, dvs konsten att leda mig själv. Ett utvecklat självledarskap bidrar till att jag oftare får de resultat jag vill ha i mitt liv.

Vi är sedan ett tag tillbaka inne i ett paradigmskifte, där det auktoritära ledarskapet, dvs att chefen skall bestämma allt och veta mest, på väg bort. I allt fler organisationer har med­arbetarens kompetens en allt större inverkan på organisationens fram­gång. I denna värld spelar självledarskapet hos medarbetaren en avgörande roll. Min uppfattning är att det idag behövs fler medarbetare som kan balansera resultat med mjukare förmågor som empati, kreativitet, förmågan att inspirera och vara förebilder för varandra. Medarbetare som kan skapa synergier mellan de mål vi vill uppnå och den prestation som krävs är de medarbetare som gör skillnad.

 

Dagens samhälle gör att vi blir allt mer individualistiska, där var och en vill göra och upptäcka mer saker.

 

Dagens samhälle gör att vi blir allt mer individualistiska, där var och en vill göra och upptäcka mer saker. Frågan är hur många som tränar på att bli bättre på att utveckla sin attityd, ta ansvar och att hantera det som händer oss i vardagen? Vi får en idé tidigt i livet om vilka vi är, dvs vår identitet och vi har ett stort behov att ha en identitet. Identiteten påverkas av personer i vår omgivning som t ex föräldrar och andra förebilder vi ser upp till.

Tänk om jag en dag inser att jag vill och behöver göra förändringar i mitt liv? Tänk om jag upplever att min identitet begränsar mig. Hur gör jag då? Hjärnforskarna påstår att 95 % av det du gör idag är samma som du gjorde igår, dvs våra vanor. Det är nu graden av ditt självledarskap sätts på prov.

Vad är då självledarskap? Förmågan att leda mig själv i mitt egna liv. Det kan t ex vara att sätta upp mål för det jag vill uppnå, att reflektera vad som händer mig, att hantera mina tillstånd, att ha mod för att tänja på gränser (utöka min komfortabla zon), att agera proaktivt mm

Forskarna Deci och Ryan belyser i sin teori (Self Determination Theory), vilka faktorer som har största inverkan på din inre motivation och ditt självledarskap. Det är känsla av kompetens, självbestämmande och social meningsfullhet. Det handlar om inre ledarskap, motivation och mental träning för att kunna påverka min inre motivation och göra de förändringar jag behöver.

 

"Exempelvis så borde det vara obligatoriskt för alla att utbilda sig i självledarskap innan man går en ledarskapsutbildning om hur man leder andra."

 

Exempelvis så borde det vara obligatoriskt för alla att utbilda sig i självledarskap innan man går en ledarskapsutbildning om hur man leder andra. För hur skall man kunna bli bra på att leda andra om man inte kan leda sig själv? Det är som att man skulle lära sig att köra en buss fullastad med passagerare innan man har lärt sig hur man kör bil och transporterar sig själv.

Jag är helt övertygad om att ett utvecklat självledarskap hos individen ger frihet samtidigt som det bidrar till att skapa effektiva organisationer, där alla vet vad de ska göra och tar ansvar för hur de utför arbetet. Detta förutsätter att organisationen är öppen, har tydliga mål, väldefinierade roller, samt en tydlig och rak uppföljning! Det är hög tid att hitta fjärrkontrollen!


Denna artikel har även publicerats i tidningen Äntligen Företag. Artikeln i Äntligen Företag hittar du här

Convinto ger dig och din organisation möjligheter att utvecklas

Ta första steget, kontakta Convinto.
© 2014 – 2024 Convinto. All Rights Reserved.
En hemsida från AlizonWeb AB.
crossmenu